Privacyverklaring

PodologiA Adelien Verhulst

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) regelt het opslaan, verwerken en uitwisselen van de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en privacy zijn van groot belang voor ons. Wij doen er alles aan om deze gegevens met de grootste voorzichtigheid en vertrouwen te behandelen.

Doel en Rechtsgronden van de verwerking

De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG art. 9.2.h). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG art. 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG art. 9.3).

Een aantal persoonsgegevens worden gebruikt voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. De samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoeken gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid. Andere zorgverleners van PodologiA Adelien Verhulst zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen. Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. 

Verzamelen en delen van gegevens

Wij verzamelen (persoons)gegevens van u die we verkregen via onze interacties met u. De gegevens die we verwerken, hebben we rechtstreeks van u ontvangen of via partijen aan wie u deze gegevens gaf met het doel die aan ons door te geven. De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Rechten van de betrokkene

U hebt steeds het recht op inzage en kopie, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw gegeven toestemming in te trekken. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan dit door een eenvoudig verzoek te richten aan PodologiA Adelien Verhulst via onderstaande contactgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke – Contactgegevens – Klachten

PodologiA Adelien Verhulst is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen, opmerkingen omtrent onze privacyverklaring, dan kan u ons contacteren via: Poperingseweg 228, 8908 Vlamertinge, info@podologia.be

Heeft u een klacht omtrent het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens, gelieve ons dan rechtstreeks te contacteren. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Laatst bijgewerkt : 18/04/2019